Nasz zespół

dr hab. med. Jan Rykała

Ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1995 roku. W 1998 roku uzyskał I° specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

Chirurg plastyk dr hab. Jan RykałaW roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, a 2008 tytuł specjalisty w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Od 1996 do końca 2004 roku pracował w Oddziale Chirurgii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Od 2005 roku jest adiunktem w Klinice Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi i starszym asystentem w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi.

Chirurg plastyczny dr hab. Jan RykałaW latach 1997-2010 wielokrotnie uczestniczył w licznych stażach, kursach, zjazdach, sympozjach na terenie kraju i za granicą zdobywając wiedzę i doskonaląc swój warsztat chirurgiczny. W roku 2001 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie chirurgia plastyczna.

dr n. med. Ryszard Bratoś

Ukończył wydział Akademii Medycznej w Łodzi w roku1981. W roku 1985 uzyskał I° specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

Chirurgi plastyczny dr BratośW roku 1989 uzyskał tytuł specjalisty II° w zakresie chirurgii plastycznej estetycznej i rekonstrukcyjnej. Od 1985 do 2002 starszy asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej Instytutu Chirurgii Akademi Medycznej w Łodzi.

W latach 1990-2000 wielokrotnie pracował jako chirurg plastyczny w Oddziale Chirurgii Plastycznej szpitala w Venlo w Holandii.

W roku 2002 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2002 do 2007 roku zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Diagnostyki Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej.

lek. med. Iwona Kulesza

Lekarz stomatolog, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej.

kuleszaStudia na wydziale stomatologii ukończyła w 2002 roku. Od 2003 roku praktykujący lekarz stomatologii. Od 2009 roku zajmuje się medycyną estetyczną, cały czas szkoląc się w tym zakresie, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

W 2012 roku uzyskała Certyfikat umiejętności klasy Master. Certyfikat ten jest gwarancją wysokich kwalifikacji oraz potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych na wysokim poziomie w zakresie planowania i wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.
Dr Iwona Kulesza cały czas podnosi swoje kwalifikacje w medycynie estetycznej.