Piękno
w zasięgu ręki

dr Ryszard Bratoś, dr Jan Rykała