Piękno
w zasięgu ręki

dr hab. med. Jan Rykała
dr med. Ryszard Bratoś